lørdag 12. november 2011

Prikken omplassert


Prikken er nå omplassert til en jegerfamilie på Nordmøre. Årsaken til at vi tok dette valget, var at lostiden ble for kort for meg som oftest jakter alene. I sitt nye hjem får Prikken bedre muligheter, fordi det blant annet posteres rundt et viltrikt terreng FØR hund og fører går inn i området. Da har ikke de lange lostidene den største betydning. Viktigst er å finne viltet og få det i bevegelse.
I dag 12.11 var hunden i aksjon for første gang i sitt nye område, med to loser som resultat. Ingen fall første dagen, men en lovende start.
Her i huset er det nå drever, og bloggen heter
http://dreverjeger.blogspot.com